Nobelprijswinnende DNA-pionier ontdaan van titels wegens conclusie: IQ is afhankelijk van ras en genen

De negentig jaar oude Nobelprijs-winnende wetenschapper James Watson is door een vooraanstaand Amerikaans onderzoeksinstituut van zijn eretitels ontdaan, na het in stand houden van zijn controversiële conclusies over het verband tussen ras en intelligentie.

Ondanks bijna een halve eeuw service aan het Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), verloor Watson, een wereldberoemde geneticus, al zijn eretitels van kanselier Emeritus, Oliver R. Grace emeritus hoogleraar en honorary trustee, omdat hij weigerde zijn eigen wetenschappelijke conclusies te herzien.

In 2007 werd Watson geschorst van al zijn posities in het New York-lab na een schandaal rond zijn bewering over de “inherent sombere” toekomst van het Afrikaanse continent. ” Al ons sociale beleid is gebaseerd op het feit dat hun intelligentie hetzelfde is als die van ons – terwijl het testen niet echt zegt” , vertelde hij de krant Times in die tijd.

Eerder in 2014 werd (naar eigen zeggen) James Watson ‘gedwongen’ om zijn nobelprijs te veilen omdat hij verstoten werd uit de raden van bestuur van bedrijven en niet meer werd uitgenodigd voor lezingen. (zie artikel)

Zijn nobelprijs werd indertijd gekocht door een zeer rijke Russische zakenman Alisher Usmanov die de gang van zaken onrechtvaardig vond en de nobelprijs wilde teruggeven aan James Watson. (zie artikel)

CSHL vond Watson’s nieuw geuite commentaren “verwerpelijk” en volledig niet ondersteund door de wetenschap. Na “ondubbelzinnig” de Watsons “ongefundeerde en roekeloze” meningen te hebben verworpen, heeft het Laboratorium de 90-jarige wetenschapper van al zijn titels ontnomen en opgemerkt dat de instelling “het misbruik van de wetenschap veroordeelt om vooroordelen te rechtvaardigen”.

Watson groeide in 1953 op tot internationale wetenschappelijke faam nadat hij de DNA-structuur van de dubbele helix had ontdekt met collega-genetici Maurice Wilkins en Francis Crick. In 1962 kreeg het team een ​​Nobelprijs voor de fysiologie “voor hun ontdekkingen betreffende de moleculaire structuur van nucleïnezuren en de betekenis ervan voor de informatieoverdracht in levend materiaal.” 

In 1968 begon Watson als directeur van Cold Spring Harbor Laboratory, en nam vervolgens de rollen van president en kanselier, voordat hij werd geschorst en zich terugtrok uit het onderzoekslaboratorium in 2007.


Geef jouw reactie op dit artikel